Certyfikowany program rozwojowy

Dla Twoich pracowników

zwiększania efektywności procesów oraz oszczędności, widoczny w rachunku zysków i strat

WYPEŁNIJ FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY

Usprawnij swoją organizację

Odtwórz wideo

sprawi, że twoja organizacja zyska Lean Menedżera

o potwierdzonych umiejętnościach, który sam potrafi przeprowadzić skuteczną transformację LEAN 3D – Diagnoza, Dopasowanie, Doskonalenie. Dzięki temu jest w stanie zwiększyć o 20-30% efektywność procesów oraz zaangażowanie pracowników. 

Certyfikowaliśmy już ponad 4500 ekspertów

zaufali nam:

Czego nauczą się Twoi pracownicy?

zakres merytoryczny programu

Moduł 0

KICK OFF – jak zacząć

 • Moduł projektowy, pozwalający na rozpoczęcie działań w celu usprawnienia procesu i zdobycia certyfikatu Lean GreenBelt ®
 • Zrozumienie przebiegu programu rozwojowego LGB
 • Praktyczne wskazówki dotyczące następnych kroków
 • Wytyczne do wyboru procesu, który zapewni możliwości nauki metody w życiu realnym oraz da potencjał na wygenerowanie oszczędności
 • Dobór zespołu – charakterystyka członków zespołu, którzy wraz z liderem będą wytrwale dążyli do sukcesu
 • Budowanie harmonogramu prac projektowych
 • Kontrakt 5R dla zespołu projektowego

 • ZDOBYTE KOMPETENCJE:
 • Umiejętność budowania zespołu w oparciu o 5R – Kierunek, Ramy, Role, Reguły, Relacje
 • Zrozumienie roli lidera w budowaniu efektywnych i zaangażowanych zespołów

 • ZADANIE PRAKTYCZNE:
  Wypełnienie Karty Inicjatywy Wybór procesu do usprawnienia Dobór zespołu oraz 5R dla zespołu projektowego
  Moduł 1

  Podstawy  LEAN

 • Świadomość roli pracowników i liderów w ciągłym doskonaleniu procesów
 • Lean vs. Narzędzia lean vs. Kultura Lean vs. Strategia Lean
 • 5 elementów Strategii Lean
 • Wartość dodana, marnotrawstwo oczywiste oraz marnotrawstwo ukryte
 • Uprawomocnienie do identyfikowania i eliminacji marnotrawstwa
 • 9 typów marnotrawstwa
 • Nauka kwestionowania Status Quo
 • Jak angażować pracowników w codzienną identyfikację marnotrawstw oraz poszukiwanie rozwiązań problemów?
 • One Step Ahead – rekonesans przed analizą

 • ZDOBYTE KOMPETENCJE:
 • Umiejętność identyfikacji marnotrawstwa oraz wartości dodanej w procesie
 • Zrozumienie warunków docelowych, na których opiera się kultura Ciągłego Doskonalenia

 • ZADANIE PRAKTYCZNE:
  Identyfikacja najczęściej występujących marnotrawstw w organizacji
  Moduł 2

  Diagnoza stanu obecnego cz. 1

 • Lean 3D – diagnoza, dopasowanie, doskonalenie
 • Budowanie konsensusu z zespołem
 • Mapowanie procesu:
   - Identyfikacja portfolio procesów / matryca rodziny produktów
   - SIPOC
   - VSM / Makigami

 • ZDOBYTE KOMPETENCJE:
 • Umiejętność identyfikowania obszaru z potencjałem do wzrostu efektywności
 • Zdolność do identyfikacji wąskich gardeł mających wpływ na efektywność procesu
 • Umiejętność dopasowania rodzaju mapowania do specyfiki branży

 • ZADANIE PRAKTYCZNE:
  Stworzenie mapy wybranego procesu wraz z bazowymi pomiarami (Voice of Customers vs. stan obecny) i identyfikacją wartości dodanej i marnotrawstw
  Moduł 3

  Diagnoza stanu obecnego cz. 2

 • Szczegółowa analiza efektywności i jakości procesów i zespołów
 • Dobór odpowiednich narzędzi do wykorzystania w trakcie diagnozy:
   - Analiza Cycle Time vs. Takt Time
   - Audyt pracy standaryzowanej
   - SWCS/SWS
   - Ocena efektywności wykorzystania zasobów ludzkich MOS/ODIL
   - Analiza przerwań

 • ZDOBYTE KOMPETENCJE:
 • Umiejętność wyliczania potencjału do wzrostu efektywności procesu i zespołu
 • Umiejętność doboru narzędzi analitycznych do specyfiki branży i procesu

 • ZADANIE PRAKTYCZNE:
  Przeprowadzenie kompleksowej diagnozy stanu obecnego na wybranym procesie z wykorzystaniem wybranych narzędzi analitycznych
  Moduł 4

  Eksperymenty PDCA

 • Metodyczne podejście do rozwiązywania problemów
 • Dobór najlepszego podejścia do problemów wynikających z analizy procesu
 • Schemat FPR – Fakty, Przyczyny, Rozwiązania
 • Eksperymenty PDCA
 • Wybrane narzędzia Problem Solving: 5x Dlaczego, Diagram Ishikawy, FTA, Burza mózgów, PVA
 • Metodyka moderowania zespołów rozwiązywania problemów
 • Stworzenie planu wdrożeń wraz z oceną ich materialnego wpływu na proces

 • ZDOBYTE KOMPETENCJE:
 • Umiejętność wyboru najskuteczniejszego podejścia w zależności od typu problemu
 • Umiejętność projektowania stanu przyszłego i przeprowadzania eksperymentów zgodnie z cyklem PDCA

 • ZADANIE PRAKTYCZNE:
  Zaprojektowanie stanu przyszłego wraz z eksperymentami w oparciu o pełen cykl PDCA
  Moduł 5

  Zarządzanie zmianą

 • Geneza zmian organizacyjnych
 • Emocje towarzyszące zmianie
 • Ja w zmianie
 • Organizacja w zmianie
 • Zespół w zmianie
 • Etapy procesu zmiany (wyparcie, opór, próby, akceptacja)
 • Etapy formowania zespołu
 • Zarządzanie konfliktem
 • Sposoby wyrażania oporu – reakcja na stres
 • Mapa kluczowych interesariuszy
 • Matryca agentów zmiany oraz matryca ryzyka zmiany

 • ZDOBYTE KOMPETENCJE:
 • Świadomość złożoności procesu i dynamiki zmian organizacyjnych: kontekst racjonalny, emocjonalny i relacyjny
 • Rozwój umiejętności i warsztatu pracy w zakresie efektywnego i skutecznego przeprowadzania zmian w organizacji

 • ZADANIE PRAKTYCZNE:
  Przeprowadzenie analizy kluczowych interesariuszy oraz planu przeprowadzenia     ich przez zmianę
  Moduł 6

  Efektywne zarządzanie procesem

 • Siła zarządzania wizualnego
 • Utrzymanie zmiany poprzez regularną identyfikację i rozwiązywanie problemów w procesie
 • Problemy zamiast pomysłów
 • Boardmeetingi – Efektywne spotkania zespołowe
 • Cykl Cel – Wynik – Kaizen
 • Jak stale mierzyć, czy przeprowadzane eksperymenty przynoszą oczekiwane rezultaty
 • Weryfikacja eksperymentów PDCA

 • ZDOBYTE KOMPETENCJE:
 • Umiejętność zaprojektowania i uruchomienia systemu zarządzania efektywnością pracy
 • Poznanie standardu pracy lidera w oparciu o spotkania typu Boardmeeting

 • ZADANIE PRAKTYCZNE:
  Przygotowanie tablicy do boardmeetingów pokazującą cykl PDCA
  Previous
  Next

  Zobacz przykładowe materiały - demo

  Zespół trenerów

  Trenerzy Leanpassion specjalizujący się w prowadzeniu programów rozwojowych

  Wieloletnie doświadczenie
  w pracy ze Strategią Lean

  Praktyczna wiedza z zakresu Lean
  i doskonalenia procesów

  Liczna transformacje przeprowadzone
  w organizacjach produkcyjnych,
  usługowych, logistycznych
  i spedycyjnych

  Nasi trenerzy posiadają
  certyfikaty Master Lean Black Belt

  Wieloletnie doświadczenie
  w pracy ze Strategią Lean

  Praktyczna wiedza z zakresu Lean
  i doskonalenia procesów

  Liczna transformacje przeprowadzone
  w organizacjach produkcyjnych,
  usługowych, logistycznych
  i spedycyjnych

  Nasi trenerzy posiadają
  certyfikaty Master Lean Black Belt

  To nie jest kolejny kurs czy szkolenie, tylko

  intensywny, certyfikowany program rozwojowy

  W czasie trwania programu każdy uczestnik przeprowadza transformację Lean 3D. Wraz z instruktorami przechodzi przez kolejne fazy do kompleksowej diagnozy procesów, poprzez dopasowanie zasobów i struktury organizacyjnej po doskonalenie
  i utrzymanie zmian.

  Średnie oszczędności na uczestnika Lean Green Belt®: 80 356 PLN

  Zobacz rezultaty
  uczestników

  ★★★★★
  W sposób kompleksowy przedstawiono zagadnienie, uważam, że jego zastosowanie zdecydowanie poprawi komunikację w zespole dot. nie tylko wyników ale również napotykanych problemów przez poszczególnych członków zespołu i ich rozwiązywanie
  Daniel Robakowski
  Kierownik działu jakości SCHOENBERGER GROUP

  Certyfikat, który
  potwierdzi kompetencje pracowników

  Mając 19 lat doświadczenia, pracując z ponad 1000+ klientami w Polsce i zagranicą gwarantujemy, że nasze programy rozwojowe są skuteczne, angażujące dla pracowników, a ich efekty natychmiast widoczne w rachunku zysków i strat.

  Warunki certyfikacji:

  Uczestnictwo oraz realizacja zadań wraz 
  z feedbackiem indywidualnym.

  Wygenerowanie oszczędności min. 50.000 zł na / rok

  Zdanie egzaminu teoretycznego min. 85 / 100 punktów

  W pełni przeprowadzony
  i zakończony eksperyment

  ★★★★★
  W sposób kompleksowy przedstawiono zagadnienie, uważam, że jego zastosowanie zdecydowanie poprawi komunikację w zespole dot. nie tylko wyników ale również napotykanych problemów przez poszczególnych członków zespołu i ich rozwiązywanie
  Daniel Robakowski
  Kierownik działu jakości SCHOENBERGER GROUP

  Certyfikat, który
  potwierdzi kompetencje pracowników

  Mając 19 lat doświadczenia, pracując z ponad 1000+ klientami w Polsce i zagranicą gwarantujemy, że nasze programy rozwojowe są skuteczne, angażujące dla pracowników, a ich efekty natychmiast widoczne w rachunku zysków i strat.

  Warunki certyfikacji:

  Uczestnictwo oraz realizacja zadań wraz z feedbackiem indywidualnym.

  Wygenerowanie oszczędności min. 50.000 zł na / rok

  Zdanie egzaminu teoretycznego min. 85 / 100 punktów

  W pełni przeprowadzony
  i zakończony eksperyment

  SPRAWDŹ JAKIE SĄ RÓŻNICE

  Wybierz rodzaj edycji

  Edycje 2x w roku o określonych terminach


  Program przeprowadzany w całości online


  Możliwość wymiany doświadczeń pomiędzy
uczestnikami z różnych branż i firm


  Liczba uczestników na edycję jest ograniczona


  1 projekt na 1 osobę, maksymalnie 1 projekt na parę (wykazanie oszczędności min. 100 000 zł)


  Warunki certyfikacji to między innymi wykazanie 50 000 zł oszczędności na uczestnika. Brak możliwości zmiany warunków.


  Certyfikat Lean Green Belt ® i Lean 3D Practitioner


  Opieka trenera

  EDYCJA OTWARTA

  Wymiana doświadczeń pomiędzy branżami

  EDYCJA ZAMKNIĘTA

  Pełna elastyczność i dopasowanie

  Edycje 2x w roku o określonych terminach


  Program przeprowadzany w całości online

  Możliwość wymiany doświadczeń pomiędzy
uczestnikami z różnych branż i firm

  Liczba uczestników na edycję jest ograniczona

  1 projekt na 1 osobę, maksymalnie 1 projekt na parę (wykazanie oszczędności min. 50 000 zł)

  Warunki certyfikacji to między innymi wykazanie 50 000 zł oszczędności na uczestnika. Brak możliwości zmiany warunków.

  Certyfikat Lean Green Belt® i Process Excellence Expert

  Opieka trenera

  Dowolny termin startu programu

  Możliwość wyboru przeprowadzenia programu
  stacjonarnie, online lub hybrydowo

  Grupa pracowników danej firmy/organizacji

  Maksymalnie 16 osób w grupie, dowolna liczba grup

  Maksymalnie 8 projektów na jedną grupę

  WARSZTAT ZERO – ustalenie warunków certyfikacji ze sponsorem

  Certyfikat Lean Green Belt®
  Project Management – transformacja w firmie
  Dodatkowo: Precertyfikacja

  Dodatkowo: Odkrywanie talentów w organizacji


  Dowolny termin startu programu  Możliwość wyboru przeprowadzenia programu stacjonarnie, online lub hybrydowo  Grupa pracowników danej firmy/organizacji  Maksymalnie 16 osób w grupie, dowolna liczba grup  Maksymalnie 8 projektów na jedną grupę  WARSZTAT ZERO – ustalenie warunków certyfikacji ze sponsorem  Certyfikat Lean Green Belt ®
  Project Management – transformacja w firmie
  Dodatkowo: Precertyfikacja  Dodatkowo: Odkrywanie talentów w organizacji

  Opinie
  o programie

  Zobacz przykładowe opinie naszych uczestników 

  WYPEŁNIJ FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY

  Zapytaj o wycenę indywidualną

  Najczęściej zadawane pytania

  Dla firm, które chcą nauczyć pracowników, menedżerów i liderów wykorzystywania Lean w praktyce, tak by móc przeprowadzać własne, nieimprowizowane transformacje Lean 3D – diagnoza, dopasowanie, doskonalenie. W efekcie uczestnicy programu zdobędą praktyczne umiejętności zwiększania efektywności procesów skutecznie i szybciej od konkurencji.

  Menedżerowie po programie:

  1. Angażują więcej niż 80% pracowników w proces doskonalenia

  2. Na faktach i danych określają potencjał i zwiększają efektywność procesów i zespołów

  3. Kaskadują strategię organizacji, by zintegrować działy wokół wspólnych celów

  4. Skutecznie rozwiązują problemy w oparciu o cykl FPR oraz przeprowadzają eksperymenty zgodnie z PDCA

  5. Potrafią zmapować kluczowych interesariuszy oraz przeprowadzić proces zmiany w organizacji

  Uczestnik programu nauczy się:

  • Przeprowadzać kompleksową diagnozę stanu obecnego
  • Dopasowywać zasoby, strukturę organizacyjną
  • Skracać czas trwania procesów
  • Zwiększać efektywność procesów o min.20% w 4-6 miesięcy
  • Metodycznie rozwiązywać problemy w zespołach lokalnych i zdalnych
  • Powiązywać efekty transformacji z rachunkiem zysków i strat

  Organizacja zyskuje:

  • Przeprowadzoną fizyczną transformację procesów
  • Wyedukowanych, certyfikowanych Menedżerów Lean
  • 5x zwrot z inwestycji
  • Zaangażowanie organizacji na wysokim poziomie
  • Minimum 50 000 zł/os. oszczędności w ciągu roku
  • Rozwiązane problemy i wprowadzone usprawnienia
  • Wyeliminowane marnotrawstwa
  • Efektywny zespół z ponadprzeciętną zdolnością do adaptacji

  Tak. Uczestnik nie potrzebuje doświadczenia w Lean. Większość osób w Polsce jest uczona jedynie narzędzi i projektów wdrożeniowych. W naszym programie uczestnicy nauczą się jak świadomie, w sposób ustrukturyzowany przeprowadzić firmę i pracowników przez zmianę, tak by stać się Lean a nie Lean wdrożyć.

  Menedżer powinien natomiast posiadać 3-4 letnie doświadczenie w zarządzaniu zespołem lub/i zarządzaniu procesami czy też projektami.

  Tak. Natomiast przeprowadzimy refleksję odnośnie KPI, na których należy się skupić w danych obszarach.

  Tak, temu służy program Lean Green Belt®. Od tego zaczynamy – uczestnicy podejmują tzw. Inicjatywy doskonalące.

  Cena jest indywidualnie dopasowywana do każdej firmy i uzależniona jest od ilości procesów do usprawnienia, liczby uczestników oraz wybranej formy edycji (zamknięta lub otwarta).

  Tak, możemy rozłożyć płatność na raty, natomiast przy płatności jednorazowej oferta jest korzystniejsza. 

  Nie. W zależności od potrzeb organizacji nasz Doradca pomoże wybrać najlepszą opcję. 

  Nie. Po wypełnieniu formularza skontaktuje się nasz Doradca, który pomoże dostosować potrzeby organizacji do wyboru najlepszego rozwiązania. Pomoże również sprawdzić, czy ten program będzie korzystny dla firmy, które procesy są warte usprawnienia i kogo zaangażować w projekt. 

  Dla firm, które chcą nauczyć pracowników, menedżerów i liderów wykorzystywania Lean w praktyce, tak by móc przeprowadzać własne, nieimprowizowane transformacje Lean 3D – diagnoza, dopasowanie, doskonalenie. W efekcie uczestnicy programu zdobędą praktyczne umiejętności zwiększania efektywności procesów skutecznie i szybciej od konkurencji.

  Menedżerowie po programie:

  1. Angażują więcej niż 80% pracowników w proces doskonalenia

  2. Na faktach i danych określają potencjał i zwiększają efektywność procesów i zespołów

  3. Kaskadują strategię organizacji, by zintegrować działy wokół wspólnych celów

  4. Skutecznie rozwiązują problemy w oparciu o cykl FPR oraz przeprowadzają eksperymenty zgodnie z PDCA

  5. Potrafią zmapować kluczowych interesariuszy oraz przeprowadzić proces zmiany w organizacji

  Uczestnik programu nauczy się:

  • Przeprowadzać kompleksową diagnozę stanu obecnego
  • Dopasowywać zasoby, strukturę organizacyjną
  • Skracać czas trwania procesów
  • Zwiększać efektywność procesów o min.20% w 4-6 miesięcy
  • Metodycznie rozwiązywać problemy w zespołach lokalnych i zdalnych
  • Powiązywać efekty transformacji z rachunkiem zysków i strat

  Organizacja zyskuje:

  • Przeprowadzoną fizyczną transformację procesów
  • Wyedukowanych, certyfikowanych Menedżerów Lean
  • 5x zwrot z inwestycji
  • Zaangażowanie organizacji na wysokim poziomie
  • Minimum 50 000 zł/os. oszczędności w ciągu roku
  • Rozwiązane problemy i wprowadzone usprawnienia
  • Wyeliminowane marnotrawstwa
  • Efektywny zespół z ponadprzeciętną zdolnością do adaptacji

  Tak. Uczestnik nie potrzebuje doświadczenia w Lean. Większość osób w Polsce jest uczona jedynie narzędzi i projektów wdrożeniowych. W naszym programie uczestnicy nauczą się jak świadomie, w sposób ustrukturyzowany przeprowadzić firmę i pracowników przez zmianę, tak by stać się Lean a nie Lean wdrożyć.

  Menedżer powinien natomiast posiadać 3-4 letnie doświadczenie w zarządzaniu zespołem lub/i zarządzaniu procesami czy też projektami.

  Tak. Natomiast przeprowadzimy refleksję odnośnie KPI, na których należy się skupić w danych obszarach.

  Tak, temu służy program Lean Green Belt®. Od tego zaczynamy – uczestnicy podejmują tzw. Inicjatywy doskonalące.

  Cena jest indywidualnie dopasowywana do każdej firmy i uzależniona jest od ilości procesów do usprawnienia, liczby uczestników oraz wybranej formy edycji (zamknięta lub otwarta).

  Tak, możemy rozłożyć płatność na raty, natomiast przy płatności jednorazowej oferta jest korzystniejsza. 

  Nie. W zależności od potrzeb organizacji nasz Doradca pomoże wybrać najlepszą opcję. 

  Nie. Po wypełnieniu formularza skontaktuje się nasz Doradca, który pomoże dostosować potrzeby organizacji do wyboru najlepszego rozwiązania. Pomoże również sprawdzić, czy ten program będzie korzystny dla firmy, które procesy są warte usprawnienia i kogo zaangażować w projekt. 

  Jesteśmy skuteczni

  w podnoszeniu efektywności procesów
  i zaangażowaniu zespołów

  Wymierne rezultaty w 4 perspektywach
  strategicznych: wzrost biznesu, zwinność,
  satysfakcja i zaangażowanie, wzrost zysku

  usługi, produkcja, logistyka, GBS/ SSC,…

  Poprzez synergię wiedzy, technologii i
  doświadczenia pomagamy firmom stać się lean

  Na całym świecie – Polska, Europa, Chiny,
  Indie, Filipiny, …