Certyfikowany program rozwojowy online

Nauczysz się szybko i skutecznie zwiększać efektywność procesów.
Uzyskasz 2 certyfikaty i zdobędziesz bezkonkurencyjną przewagę na rynku.
Otrzymasz indywidualny feedback oraz możliwość interakcji na każdym etapie programu.

Pobierz broszurę informacyjną

Certyfikowany program rozwojowy online

Nauczysz się szybko i skutecznie zwiększać efektywność procesów.
Uzyskasz 2 certyfikaty i zdobędziesz bezkonkurencyjną przewagę na rynku.
Otrzymasz indywidualny feedback oraz możliwość interakcji na każdym etapie programu.

START PROGRAMU

27 września 2023

CZAS TRWANIA

6 miesięcy, online

CENA

9 997 zł netto

START PROGRAMU

27 września 2023

CZAS TRWANIA

6 miesięcy, online

CENA

9 997 zł netto

O naszym programie

Lean Green Belt® Online to trwający 6 miesięcy certyfikowany program rozwojowy, podczas którego nauczysz się jak profesjonalnie przeprowadzić transformację Lean 3D. Wspólnie z ekspertami Leanpassion przejdziesz przez fazy kompleksowej Diagnozy wybranego procesu, Dopasowania zasobów i struktury organizacyjnej oraz Doskonalenia i utrzymania zmian. Nauczysz się jak w praktyce:

 • Zwiększać efektywność procesów o min. 20% w 4-6 miesięcy
 • Przeprowadzać kompleksową diagnozę stanu obecnego
 • Dopasowywać zasoby, strukturę organizacyjną oraz skracać czas trwania procesów
 • Metodycznie rozwiązywać problemy w zespołach lokalnych i zdalnych
 • Powiązać efekty transformacji z rachunkiem zysków i strat

6 modułów merytorycznych
+ zadania praktyczne

48 godzin dodatkowych
materiałów narzędziowych

12 lekcji LIVE
z naszymi instruktorami

6 miesięcy intensywnej
nauki z najlepszymi

2 certyfikaty
Lean 3D Practitioner oraz Lean Green Belt®

Podział na grupy branżowe
możliwość interakcji i wymiany doświadczeń

Zakres merytoryczny

 • Moduł projektowy, pozwalający na rozpoczęcie działań w celu usprawnienia procesu i zdobycia certyfikatu Lean GreenBelt ®
 • Zrozumienie przebiegu programu rozwojowego LGB
 • Praktyczne wskazówki dotyczące następnych kroków
 • Wytyczne do wyboru procesu, który zapewni możliwości nauki metody w życiu realnym oraz da potencjał na wygenerowanie oszczędności
 • Dobór zespołu – charakterystyka członków zespołu, którzy wraz z liderem będą wytrwale dążyli do sukcesu
 • Budowanie harmonogramu prac projektowych
 • Kontrakt 5R dla zespołu projektowego


Zdobyte kompetencje:

 • Umiejętność budowania zespołu w oparciu o 5R – Kierunek, Ramy, Role, Reguły Relacje
 • Zrozumienie roli lidera w budowaniu efektywnych i zaangażowanych zespołów


Zadanie praktyczne:

 • Wypełnienie Karty Inicjatywy
 • Wybór procesu do usprawnienia
 • Dobór zespołu oraz 5R dla zespołu projektowego
 • Świadomość roli pracowników i liderów w ciągłym doskonaleniu procesów
 • Lean vs. Narzędzia Lean vs. Kultura Lean vs. Strategia Lean
 • 5 elementów Strategii Lean
 • Wartość dodana, marnotrawstwo oczywiste oraz marnotrawstwo ukryte
 • Uprawomocnienie do identyfikowania i eliminacji marnotrawstwa
 • 9 typów marnotrawstwa
 • Nauka kwestionowania Status Quo
 • Jak angażować pracowników w codzienną identyfikację marnotrawstw oraz poszukiwanie rozwiązań problemów?
 • One Step Ahead – rekonesans przed analizą


Zdobyte kompetencje:

 • Umiejętność identyfikacji marnotrawstwa oraz wartości dodanej w procesie
 • Zrozumienie warunków docelowych, na których opiera się kultura Ciągłego Doskonalenia


Zadanie praktyczne:

 • Identyfikacja najczęściej występujących marnotrawstw w organizacji
 • Lean 3D – diagnoza, dopasowanie, doskonalenie
 • Budowanie konsensusu z zespołem
 • Mapowanie procesu:
 1. Identyfikacja portfolio procesów / matryca rodziny produktów
 2. SIPOC
 3. VSM / Makigami


Zdobyte kompetencje:

 • Umiejętność identyfikowania obszaru z potencjałem do wzrostu efektywności
 • Zdolność do identyfikacji wąskich gardeł mających wpływ na efektywność procesu
 • Umiejętność dopasowania rodzaju mapowania do specyfiki branży


Zadanie praktyczne: 

 • Stworzenie mapy wybranego procesu wraz z bezowymi pomiarami (Voice of Customer vs stan obecny) i identyfikacją wartości dodanej i marnotrawstw
 • Szczegółowa analiza efektywności i jakości procesów i zespołów
 • Dobór odpowiednich narzędzi do wykorzystania w trakcie diagnozy:
 1. Analiza Cycle Time vs. Takt Time
 2. Audyt pracy standaryzowanej 
 3. SWCS/SWS
 4. Ocena efektywności wykorzystania zasobów ludzkich – MOS/ODIL
 5. Analiza przerwań


Zdobyte kompetencje:

 • Umiejętność wyliczania potencjału do wzrostu efektywności procesu i zespołu
 • Umiejętność doboru narzędzi analitycznych do specyfiki branży i procesu


Zadanie praktyczne 

 • Przeprowadzenie kompleksowej diagnozy stanu obecnego na wybranym procesie z wykorzystaniem wybranych narzędzi analitycznych
 • Metodologiczne podejście do rozwiązywania problemów
 • Dobór najlepszego podejścia do problemów wynikających z analizy procesu
 • Schemat FPR – Fakty, Przyczyny, Rozwiązania
 • Wybrane narzędzia Problem Solving: 5x Dlaczego, Diagram Ishikawy, FTA, Burza mózgów, PVA
 • Metodyka moderowania zespołów rozwiązywania problemów
 • Stworzenie planu wdrożeń wraz z oceną ich materialnego wpływu na proces

Zdobyte kompetencje:

 • Umiejętność wyboru najskuteczniejszego podejścia w zależności od typu problemu
 • Umiejętność projektowania stanu przyszłego i przeprowadzania eksperymentów zgodnie z cyklem PDCA


Zadanie praktyczne: 

 • Zaprojektowanie stanu przyszłego wraz z eksperymentami w oparciu o pełen cykl PDCA
 • Geneza zmian organizacyjnych
 • Emocje towarzyszące zmianie
 • Ja w zmianie
 • Organizacja w zmianie
 • Zespół w zmianie
 • Etapy procesu zmiany (wyparcie, opór, próby, akceptacja)
 • Etapy formowania zespołu
 • Zarządzanie konfliktem
 • Sposoby wyrażania oporu – reakcja na stres
 • Mapa kluczowych interesariuszy
 • Matryca agentów zmiany oraz matryca ryzyka zmiany


Zdobyte kompetencje:

 • Świadomość złożoności procesu i dynamiki zmian organizacyjnych: kontekst racjonalny, emocjonalny i relacyjny
 • Rozwój umiejętności i warsztatu pracy w zakresie efektywnego i skutecznego przeprowadzania zmian w organizacji


Zadanie praktyczne:

 • Przeprowadzenie analizy kluczowych Interesariuszy oraz planu przeprowadzenia ich przez zmianę
 • Siła zarządzania wizualnego
 • Utrzymanie zmiany poprzez regularną identyfikację i rozwiązywanie problemów w procesie
 • Problemy zamiast pomysłów
 • Boardmeetingi – Efektywne spotkania zespołowe
 • Cykl Cel–Wynik–Kaizen
 • Jak stale mierzyć, czy przeprowadzane eksperymenty przynoszą oczekiwane rezultaty
 • Weryfikacja eksperymentów PDCA


Zdobyte kompetencje:

 • Umiejętność zaprojektowania i uruchomienia systemu zarządzania efektywnością pracy
 • Poznanie standardu pracy lidera w oparciu o spotkania typu Boardmeeting


Zadanie praktyczne:

 • Przygotowanie tablicy do boardmeetingów pokazującą cykl PDCA

Przykładowe materiały - demo

Odblokuj wszystkie materiały wideo

Odblokuj wszystkie materiały wideo

Zdobędziesz wiedzę od Ekspertów oraz Praktyków Lean

Certyfikat, który potwierdzi Twoje kompetencje:

Certyfikat Lean 3D Practitioner

Certyfikat Lean Green Belt®

Warunki certyfikacji

100%

Uczestnictwo oraz realizacja zadań wraz z feedbackiem indywidualnym.

50 000 PLN

Wygenerowanie oszczędności min. 50.000 zł na / rok

85 punktów

Zdanie egzaminu teoretycznego min. 85 / 100 punktów

Eksperyment w cyklu PDCA

W pełni przeprowadzony
i zakończony eksperyment

Indywidualne
konsultacje online

Podczas trwania programu zapewniamy specjalną opiekę trenera Leanpassion, który przeprowadzi Cię przez cały proces certyfikacji Lean Green Belt.

Średnie oszczędności na uczestnika Lean Green Belt:

0 PLN

Opinie o programie

Zaufali nam:

Cena programu:

9 997 zł netto

Wypełnienie formularza nie jest jednoznaczne z przystąpieniem do programu. Skontaktujemy się z Tobą i wspólnie określimy, czy ten program jest dla Ciebie.

ONE PAGER DLA PRZEŁOŻONEGO

Pobierz przygotowany przez nas dokument, który możesz przesłać do swojego szefa.

Najczęściej zadawane pytania

Dla osób, które chcą nauczyć się Lean w praktyce, tak by móc przeprowadzać własne, nieimprowizowane transformacje Lean 3D – diagnoza, dopasowanie, doskonalenie. W efekcie uczestnicy programu zdobędą praktyczne umiejętności zwiększania efektywności procesów skutecznie i szybciej od konkurencji.

Program jest prowadzony w 100% online, trwa 6 miesięcy i składa się z 6 merytorycznych modułów. Struktura nauki poszczególnych modułów składa się z 3 etapów:

 1. Dwugodzinna sesja live z trenerem Leanpassion na otwarcie każdego modułu
 2. Praca z materiałem merytorycznym, wykonanie zadania domowego oraz ocena zadania domowego – ok. 2 tygodnie
 3. Dwugodzinna sesja live z trenerem Leanpassion w celu omówienia prac domowych i zamknięcia modułu

Sesje live będą odbywały się w grupach branżowych. Wszystkie sesje live będą nagrywane i udostępniane na platformie.

W czasie trwania programu uczestnicy przeprowadzają transformację LEAN 3D, przechodząc z instruktorami przez fazy kompleksowej Diagnozy wybranego procesu, Dopasowania zasobów i struktury organizacyjnej oraz Doskonalenia i utrzymania zmian.

Nauczysz się w praktyce jak:

 • Zwiększać efektywność procesów o min. 15% w 4-6 miesięcy
 • Przeprowadzać kompleksową diagnozę stanu obecnego
 • Dopasowywać zasoby, strukturę organizacyjną oraz skracać czas trwania procesów
 • Organizować warsztaty Lean Action Workout, w którym zaimplementujecie nawet 100 zmian w 5 dni
 • Metodycznie rozwiązywać problemy w zespołach lokalnych i zdalnych
 • Powiązać efekty transformacji z rachunkiem zysków i strat

Praktyczne umiejętności przeprowadzania szybkich i skutecznych transformacji, podnoszących efektywność procesów o min. 15% w ciągu 4-6 miesięcy.

Lean Green Belt® to zastrzeżony znak towarowy, a certyfikat ukończenia programu Lean Green Belt® wydawany może być wyłącznie przez Leanpassion.

Warunki otrzymania certyfikatu:

 • 100% frekwencja oraz realizacja zadań domowych sprawdzanych przez trenerów wraz z feedbackiem indywidualny
 • Wygenerowanie oszczędności min. 50.000 zł na / rok (potwierdzenie oszczędności przez członka zarządu)
 • Zdanie egzaminu teoretycznego na min. 85 / 100 punktów
 • W pełni przeprowadzony i zakończony eksperyment w cyklu PDCA

Tak. Nie potrzebujesz doświadczenia w Lean. Większość osób w Polsce jest uczona jedynie narzędzi i projektów wdrożeniowych. W naszym programie nauczysz się jak świadomie, w sposób ustrukturyzowany przeprowadzać Twoją firmę i pracowników przez zmianę, tak by stać się Lean a nie Lean wdrożyć.

Powinieneś natomiast posiadać 3-4 letnie doświadczenie w zarządzaniu zespołem lub/i zarządzaniu procesami czy też projektami.

Certyfikując się na Lean Green Belt przeprowadzasz fizyczną transformację, my pomagamy Ci zrealizować zadania domowe a Twoja firma zyskuje skutecznego leanowca oraz dodatkowo zarabia 50.000 PLN w skali roku. Tak więc program zwraca się ponad 12-krotnie. Dodatkowo nie będziecie musieli angażować firm doradczych by przeprowadzać podobne transformacje na pozostałych procesach.

Tak. Rozumiemy obecną sytuację na rynku, dlatego możesz dokonać płatności w czterech, nieoprocentowanych ratach. Jeżeli potrzebujesz jeszcze bardziej elastycznej formy finansowania, napisz do nas  [email protected]  i niczym się nie przejmuj.

Nie, ale zachęcamy do aplikowania, oczywiście świadomie, bo z większością aplikantów postaramy się dodatkowo porozmawiać, aby upewnić się, że kurs jest dla nich właściwym rozwiązaniem na tę chwilę i że mogą dodać wartość do tworzących się grup branżowych uczestników.

Tak. Chcemy zapewnić uczestnikom możliwość interakcji, oraz gwarancję indywidualnego feedbacku. W ramach wymiany praktyk, doświadczeń i koncentracji na specyficznych dla Twojego biznesu aspektach podzielimy Was dodatkowo na grupy branżowe.

Jesteśmy skuteczni

w rozwijaniu liderów, zespołów i organizacji

17 lat na rynku

Wymierne rezultaty w 4 perspektywach strategicznych: efektywność procesów, zaangażowanie pracowników, wzrost firmy, zdolność do adaptacji

Autorzy 5 kroków strategii Lean​

Poprzez synergię wiedzy, technologii i doświadczenia pomagamy firmom stać się lean

400+ transformacji

150+ w produkcji oraz 250+
w usługach

500+ Klientów

Na całym świecie – Polska, Europa, Chiny, Indie, Filipiny, …

Leanpassion sp. z o. o.
+48 22 435 79 40
[email protected]
Komitetu Obrony Robotników 48
02 – 146 Warszawa

Kontakt
Tomasz Kielek
[email protected]
+48 519 400 319

NIP: 521 359 58 82  REGON: 142843263  KRS: 0000379846

2023 © Leanpassion Sp. z o.o.

Porozmawiajmy o programie
Nasz Doradca umówi się z Tobą na rozmowę.

Інформація для громадян України.

Привіт!

Ви потрапили на сайт програми розвитку для лідерів та менеджерів. Ця програма проводиться польською мовою, тому для участі потрібне вільне володіння польською мовою на рівні С1.

Що таке Lean Green Belt® Online? Це 6-місячна сертифікована програма розвитку, під час якої Ви навчитеся професійно виконувати Lean 3D-трансформацію. Разом з експертами Leanpassion Ви пройдете етапи комплексної діагностики обраного Вами процесу, коригування ресурсів та організаційної структури, а також вдосконалення та підтримки впроваджених змін.
Якщо Ви вільно володієте польською мовою, запрошуємо Вас до долучення! В цілях ознайомлення з деталями та підтвердженням чи програма дійсно відповідає Вашим потребам, запрошуємо до контатку з нашим українським коллегою Павлом під номером +48 573 795 801, який допоможе відповісти на кожне питання яке б Ви вважали за доречним.

Слава Україні!

Aplikuj do programu
Dziękujemy za zainteresowanie programem. W celu rezerwacji miejsca, prosimy o podanie poniższych danych. Skontaktujemy się z Tobą w sprawie Twojego udziału w certyfikowanym programie Lean Green Belt oraz dalszych kroków. Rezerwacja miejsca NIE wiążę się z natychmiastowym potwierdzeniem uczestnictwa i obowiązkiem zapłaty.

Nasz doradca w ciągu najbliższych 48 godzin skontaktuje się z Tobą.
Radek Drzewiecki

Radek Drzewiecki

Członek zarządu,
założyciel Leanpassion

Twórca Strategii Lean, która odchodzi od stereotypowego postrzegania Lean jako narzędzi i projektów wdrożeniowych, kładąc nacisk na transformację opartą na ciągłym doskonaleniu procesów i zaangażowaniu ludzi. Strategia Lean zakłada trwałą zmianę w pięciu krokach, której efektem jest ciągłe doskonalenie procesów poprzez zaangażowanie wszystkich pracowników (zgodnie ze swoją rolą) w identyfikację i eliminację marnotrawstw Absolwent MBA, The Polish Open University, Politechniki Wrocławskiej oraz renomowanych Shingijutsu oraz Porsche Akademie Stuttgart.

Maciej Molczyk

Maciej Molczyk

Partner,
Członek Zarządu Leanpassion

Mimo ponad dziesięciu lat spędzonych w Leanpassion nie przestaje fascynować go, jak bardzo wraz z biegiem transformacji zmieniają się zarówno organizacje jak i ludzie biorący w nich udział. Docenia możliwość uczestniczenia w transformacjach i wspierania firm w osiąganiu celów biznesowych dzięki Strategii Lean, która trwale angażuje wszystkich pracowników w identyfikację i eliminację marnotrawstw. Od 2009 roku związany z Leanpassion, Przeprowadził już ponad 30 zakończonych sukcesem transformacji, kładąc nacisk na trwałą zmianę postaw i zachowań.

Tymoteusz Myśliwiec

Tymoteusz Myśliwiec

Transformation Manager

Znany jest z analitycznego umysłu; w życiu zawodowym i prywatnym bliska jest mu zasada: „Mówię to, co myślę – robię to, co mówię. Fakty zamiast opinii.” Klienci, z którymi współpracuje najczęściej utożsamiają jego postawę z inną wartością LP: „Inspiruję empatią, entuzjazmem i zaangażowaniem”. Od 2015 roku związany z Leanpassion. Swoją wiedzą i doświadczeniem wspiera w transformacjach takich klientów jak Infosys, Carrefour, Wavin, Stock, Amway, a jego działania przyniosły ponad 20% wzrostu i marży w niespełna rok.

Grażyna Potwora

Grażyna Potwora

Transformation Manager

Ukończyła Psychologię na Uniwersytecie Śląskim, Jest konsultantem Lean Management. Od prawie 22 lat pracuje jako Project Manager i Senior Expert w transformacjach procesów produkcyjnych i usługowych. Lubi także trenować i przygotowywać nowe produkty treningowe. Specjalizuje się w narzędziach Lean i w miękkich elementach transformacji Lean.

Katarzyna Mickiewicz

Katarzyna Mickiewicz

Partner & Head of Delivery

Kasia specjalizuje się w budowaniu efektywnych struktur organizacyjnych wspierających optymalizację procesów w firmach usługowych. Jako długoletni trener prowadzi szkolenia z zakresu praktycznych i prawnych uwarunkowań transportu kontenerów na morzu oraz obsługi klienta – budowanie relacji, radzenie sobie z emocjami innych, standardy obsługi. Przez 20 lat była związana z branżą transportu morskiego kontenerowego i intermodalnego pomagając swoim klientom stworzyć optymalne procesy przepływu transportu.

Klaus Lyck Petersen

Klaus Lyck Petersen

Subject Matter Expert

Jest zapalonym pasjonatem Lean, który od ponad 20 lat wspomaga organizację w przeprowadzeniu transformacji strategicznych. Na co dzień inspiruje organizację do ciągłego kwestionowania status quo. Jego motto to „każdego dnia uczysz się czegoś nowego”. W swojej pracy koncentruje się na rozwijaniu silnych Liderów i przeprowadzaniu pracowników przez ciężki proces zmian, pozwala mu to na realizację skutecznych transformacji wraz z widocznymi wynikami w P&L. W 2010 roku prowadzona transformacja przez Klausa w firmie Solar, została uznan za najlepszy program Lean w Danii.

Rekrutacja zakończona

Kolejna edycja w listopadzie 2020 r. Zostaw kontakt, aby dowiedzieć się o starcie jako pierwszy.