Certyfikowany program rozwojowy online

Nauczysz się szybko i skutecznie zwiększać efektywność procesów.
Uzyskasz 2 certyfikaty i zdobędziesz bezkonkurencyjną przewagę na rynku.
Otrzymasz indywidualny feedback oraz możliwość interakcji na każdym etapie programu.

Start 7. edycji - II połowa 2022 r.

Pobierz broszurę informacyjną

Certyfikowany program rozwojowy online

Nauczysz się szybko i skutecznie zwiększać efektywność procesów.
Uzyskasz 2 certyfikaty i zdobędziesz bezkonkurencyjną przewagę na rynku.
Otrzymasz indywidualny feedback oraz możliwość interakcji na każdym etapie programu.

Start 7. edycji - II połowa 2022 r.

START PROGRAMU

II połowa 2022

CZAS TRWANIA

6 miesięcy, online

CENA

Zapytaj Doradcę

START PROGRAMU

II połowa 2022 r.

CZAS TRWANIA

6 miesięcy, online

CENA

Zapytaj Doradcę

START PROGRAMU

II połowa 2022 r. 

CZAS TRWANIA

6 miesięcy, online

CENA

Zapytaj Doradcę

O naszym programie

Lean Green Belt® Online to trwający 6 miesięcy certyfikowany program rozwojowy, podczas którego nauczysz się jak profesjonalnie przeprowadzić transformację Lean 3D. Wspólnie z ekspertami Leanpassion przejdziesz przez fazy kompleksowej Diagnozy wybranego procesu, Dopasowania zasobów i struktury organizacyjnej oraz Doskonalenia i utrzymania zmian. Nauczysz się jak w praktyce:

 • Zwiększać efektywność procesów o min. 20% w 4-6 miesięcy
 • Przeprowadzać kompleksową diagnozę stanu obecnego
 • Dopasowywać zasoby, strukturę organizacyjną oraz skracać czas trwania procesów
 • Organizować warsztaty Lean Action Workout, w którym zaimplementujecie nawet 100 zmian w 5 dni
 • Metodycznie rozwiązywać problemy w zespołach lokalnych i zdalnych
 • Powiązać efekty transformacji z rachunkiem zysków i strat

6 modułów merytorycznych
+ zadania praktyczne

48 godzin dodatkowych
materiałów narzędziowych

12 lekcji LIVE
z naszymi instruktorami

6 miesięcy intensywnej
nauki z najlepszymi

2 certyfikaty
Lean 3D Practitioner oraz Lean Green Belt®

Podział na grupy branżowe
możliwość interakcji i wymiany doświadczeń

Zakres merytoryczny

 • Czynniki wpływające na satysfakcję i zaangażowanie
 • Top 10 oczekiwań pracowników względem lidera 2020
 • Co odróżnia wybitnych liderów?
 • Przywództwo a zarządzanie
 • Sens istnienia oraz poczucie przynależności w zespole
 • Mini-misja i wspólne cele dla zespołu
 • 7 kompetencji lidera przyszłości Samoświadomość
 • 5R – Kierunek, Ramy, Role, Reguły, Relacje
 • Jak zbudować środowisko pracy, w którym pracownicy są zaangażowani w ciągłe doskonalenie?


Zdobyte kompetencje:

 • Umiejętność budowania zespołu w oparciu o 5R – Kierunek, Ramy, Role, Reguły Relacje
 • Zrozumienie roli lidera w budowaniu efektywnych i zaangażowanych zespołów


Zadanie praktyczne:

 • Autodiagnoza 10 oczekiwań pracowników względem lidera
 • 5R dla zespołu projektowego
 • Świadomość roli pracowników i liderów w ciągłym doskonaleniu procesów
 • Lean vs. Narzędzia Lean vs. Kultura Lean vs. Strategia Lean
 • 5 elementów Strategii Lean
 • Wartość dodana, marnotrawstwo oczywiste oraz marnotrawstwo ukryte
 • Uprawomocnienie do identyfikowania i eliminacji marnotrawstwa
 • 9 typów marnotrawstwa
 • Nauka kwestionowania Status Quo
 • Jak angażować pracowników w codzienną identyfikację marnotrawstw oraz poszukiwanie rozwiązań problemów?
 • One Step Ahead – rekonesans przed analizą
 • Jak wybrać proces do usprawnień


Zdobyte kompetencje:

 • Umiejętność identyfikacji marnotrawstwa oraz wartości dodanej w procesie
 • Umiejętność wykorzystania podstawowych narzędzi analizy przerwań w procesie


Zadanie praktyczne:

 • Identyfikacja najczęściej występujących marnotrawstw w organizacji
 • Lean 3D – diagnoza, dopasowanie, doskonalenie
 • Jak określić potencjał do wzrostu efektywności kosztowej organizacji?
 • Budowanie konsensusu z zespołem
 • Mapowanie procesu:
 1. Identyfikacja portfolio procesów / matryca rodziny produktów
 2. SIPOC
 3. VSM / Makigami


Zdobyte kompetencje:

 • Umiejętność identyfikowania obszaru z potencjałem do wzrostu efektywności
 • Umiejętność dopasowania rodzaju mapowania do specyfiki branży


Zadanie praktyczne: 

 • Stworzenie mapy wybranego procesu
 • Szczegółowa analiza efektywności i jakości procesów i zespołów
 • Narzędzia wykorzystywane w trakcie diagnozy:
 1. Analiza Cycle Time vs. Takt Time
 2. Audyt pracy standaryzowanej (SWCS/SWS)
 3. Ocena efektywności wykorzystania zasobów ludzkich – MOS/ODIL
 4. Span of Control – efektywność struktury organizacyjnej
 5. Analiza przerwań


Zdobyte kompetencje:

 • Umiejętność wyliczania potencjału do wzrostu efektywności procesu i zespołu
 • Umiejętność doboru narzędzi analitycznych do specyfiki branży


Zadanie praktyczne 

 • Przeprowadzenie kompleksowej diagnozy stanu obecnego na wybranym procesie z wykorzystaniem wybranych narzędzi analitycznych
 • Metodologiczne podejście do rozwiązywania problemów
 • Schemat FPR – Fakty, Przyczyny, Rozwiązania
 • Narzędzia Problem Solving: 5W+1H, 5x Dlaczego, Diagram Ishikawy, FTA, Burza mózgów, PVA
 • Metodyka moderowania zespołów rozwiązywania problemów
 • Projektowanie stanu przyszłego
 • Eksperymenty PDCA
 • Problem Solving w zdalnych zespołach
 • Lean Action Workout


Zdobyte kompetencje:

 • Umiejętność moderowania sesji „Problem Solving”
 • Umiejętność projektowania stanu przyszłego i przeprowadzania eksperymentów zgodnie z cyklem PDCA


Zadanie praktyczne: 

 • Zaprojektowanie stanu przyszłego wraz z eksperymentami w oparciu o pełen cykl Problem Solving
 • Geneza zmian organizacyjnych
 • Emocje towarzyszące zmianie
 • Ja w zmianie
 • Organizacja w zmianie
 • Zespół w zmianie
 • Etapy procesu zmiany (wyparcie, opór, próby, akceptacja)
 • Etapy formowania zespołu
 • Zarządzanie konfliktem
 • Sposoby wyrażania oporu – reakcja na stres
 • Mapa kluczowych interesariuszy
 • Matryca agentów zmiany oraz matryca ryzyk zmiany


Zdobyte kompetencje:

 • Świadomość złożoności procesu i dynamiki zmian organizacyjnych: kontekst racjonalny, emocjonalny i relacyjny
 • Rozwój umiejętności i warsztatu pracy w zakresie efektywnego i skutecznego przeprowadzania zmian w organizacji


Zadanie praktyczne:

 • Przeprowadzenie analizy kluczowych Interesariuszy oraz planu przeprowadzenia ich przez zmianę
 • Czynniki wpływające na satysfakcję i zaangażowanie
 • Top 10 oczekiwań pracowników względem lidera 2020
 • Spotkania Boardmeeting’s jako element pracy Lidera (stacjonarnie i zdalnie)
 • Performance Management System – zarządzanie wynikami pracy
 • Cykl cel – wynik – kaizen


Zdobyte kompetencje:

 • Świadomość oczekiwań pracowników względem pracodawcy oraz bezpośredniego przełożonego
 • Zdolność do zaprojektowania i uruchomienia systemu zarządzania efektywnością pracy
 • Wypracowanie własnego stylu pracy lidera


Zadanie praktyczne:

 • Przygotowanie prezentacji do certyfikacji wraz z tablicą do boardmeetingów zawierającą cykl PDCA

Przykładowe materiały - demo

Odblokuj wszystkie materiały wideo

Odblokuj wszystkie materiały wideo

Lean Leadership Guide Book

Wraz z programem otrzymasz dostęp do Lean Leadership Guide Book – praktycznego podręcznika dla liderów.

Lean Leadership Guide Book zawiera m.in : praktyczne wskazówki, techniki i narzędzia potrzebne w pracy lidera, gotowe rozwiązania, templaty, check listy oraz procesy i instrukcje, które od razu można wykorzystać w codziennej pracy.

Program poprowadzą Eksperci oraz Praktycy Lean

Certyfikat, który potwierdzi Twoje kompetencje:

Certyfikat Lean 3D Practitioner

Certyfikat Lean Green Belt®

Warunki certyfikacji

100%

Uczestnictwo oraz realizacja zadań wraz z feedbackiem indywidualnym.

50 000 PLN

Wygenerowanie oszczędności min. 50.000 zł na / rok

85 punktów

Zdanie egzaminu teoretycznego min. 85 / 100 punktów

Eksperyment w cyklu PDCA

W pełni przeprowadzony
i zakończony eksperyment

Indywidualne
konsultacje online

Podczas trwania programu zapewniamy specjalną opiekę trenera Leanpassion, który przeprowadzi Cię przez cały proces certyfikacji Lean Green Belt.

Średnie oszczędności na uczestnika Lean Green Belt:

0 PLN

Opinie o programie

Zaufali nam:

Cena programu:

ZAPYTAJ O CENĘ

Wypełnienie formularza nie jest jednoznaczne z przystąpieniem do programu. Skontaktujemy się z Tobą i wspólnie określimy, czy ten program jest dla Ciebie.

ONE PAGER DLA PRZEŁOŻONEGO

Pobierz przygotowany przez nas dokument, który możesz przesłać do swojego szefa.

E-MAIL DO PRZEŁOŻONEGO

Zobacz szablon wiadomości e-mail, do której możesz dołączyć one-pager.

Najczęściej zadawane pytania

Dla osób, które chcą nauczyć się Lean w praktyce, tak by móc przeprowadzać własne, nieimprowizowane transformacje Lean 3D – diagnoza, dopasowanie, doskonalenie. W efekcie uczestnicy programu zdobędą praktyczne umiejętności zwiększania efektywności procesów skutecznie i szybciej od konkurencji.

Program jest prowadzony w 100% online, trwa 6 miesiący i składa się z 6 merytorycznych modułów, start programu został zaplanowany na wrzesień 2021. Struktura nauki poszczególnych modułów składa się z 3 etapów:

 1. Dwugodzinna sesja live z trenerem Leanpassion na otwarcie każdego modułu
 2. Praca z materiałem merytorycznym, wykonanie zadania domowego oraz ocena zadania domowego – ok. 2 tygodnie
 3. Dwugodzinna sesja live z trenerem Leanpassion w celu omówienia prac domowych i zamknięcia modułu


Sesje live będą odbywały się w grupach branżowych. Wszystkie sesje live będą nagrywane i udostępniane na platformie.

W czasie trwania programu uczestnicy przeprowadzają transformację LEAN 3D, przechodząc z instruktorami przez fazy kompleksowej Diagnozy wybranego procesu, Dopasowania zasobów i struktury organizacyjnej oraz Doskonalenia i utrzymania zmian.

Nauczysz się w praktyce jak:

 • Zwiększać efektywność procesów o min. 15% w 4-6 miesięcy
 • Przeprowadzać kompleksową diagnozę stanu obecnego
 • Dopasowywać zasoby, strukturę organizacyjną oraz skracać czas trwania procesów
 • Organizować warsztaty Lean Action Workout, w którym zaimplementujecie nawet 100 zmian w 5 dni
 • Metodycznie rozwiązywać problemy w zespołach lokalnych i zdalnych
 • Powiązać efekty transformacji z rachunkiem zysków i strat

Praktyczne umiejętności przeprowadzania szybkich i skutecznych transformacji, podnoszących efektywność procesów o min. 15% w ciągu 4-6 miesięcy.

Lean Green Belt® to zastrzeżony znak towarowy, a certyfikat ukończenia programu Lean Green Belt® wydawany może być wyłącznie przez Leanpassion

Warunki otrzymania certyfikatu:

 • 100% frekwencja oraz realizacja zadań domowych sprawdzanych przez trenerów wraz z feedbackiem indywidualny
 • Wygenerowanie oszczędności min. 50.000 zł na / rok (potwierdzenie oszczędności przez członka zarządu)
 • Zdanie egzaminu teoretycznego na min. 85 / 100 punktów
 • W pełni przeprowadzony i zakończony eksperyment w cyklu PDCA

Tak. Nie potrzebujesz doświadczenia w Lean. Większość osób w Polsce jest uczona jedynie narzędzi i projektów wdrożeniowych. W naszym programie nauczysz się jak świadomie, w sposób ustrukturyzowany przeprowadzać Twoją firmę i pracowników przez zmianę, tak by stać się Lean a nie Lean wdrożyć.

Powinieneś natomiast posiadać 3-4 letnie doświadczenie w zarządzaniu zespołem lub/i zarządzaniu procesami czy też projektami.

Certyfikując się na Lean Green Belt przeprowadzasz fizyczną transformację, my pomagamy Ci zrealizować zadania domowe a Twoja firma zyskuje skutecznego leanowca oraz dodatkowo zarabia 50.000 PLN w skali roku. Tak więc program zwraca się ponad 12-krotnie. Dodatkowo nie będziecie musieli angażować firm doradczych by przeprowadzać podobne transformacje na pozostałych procesach.

Pobierz ulotkę dla swojego przełożonego.

Tak. Rozumiemy obecną sytuację na rynku, dlatego możesz dokonać płatności w czterech, nieoprocentowanych ratach. Jeżeli potrzebujesz jeszcze bardziej elastycznej formy finansowania, napisz do nas  [email protected]  i niczym się nie przejmuj.

Nie, ale zachęcamy do aplikowania, oczywiście świadomie, bo z większością aplikantów postaramy się dodatkowo porozmawiać, aby upewnić się, że kurs jest dla nich właściwym rozwiązaniem na tę chwilę i że mogą dodać wartość do tworzących się grup branżowych uczestników.

Tak. Chcemy zapewnić uczestnikom możliwość interakcji, oraz gwarancję indywidualnego feedbacku. W ramach wymiany praktyk, doświadczeń i koncentracji na specyficznych dla Twojego biznesu aspektach podzielimy Was dodatkowo na grupy branżowe.

Tak, jest taka możliwość. Sprawdź Program Certyfikujący lub skontaktuj się bezpośrednio:

Kamil Pękala +48 726 207 324, [email protected]

Jesteśmy skuteczni

W podnoszeniu efektywności procesów i zaangażowania zespołu

16 lat na rynku

Wymierne rezultaty w 4 perspektywach strategicznych: wzrost biznesu, zwinność, satysfakcja i zaangażowanie, wzrost zysku

Autorzy 5 kroków strategii Lean​

Poprzez synergię wiedzy, technologii i doświadczenia pomagamy firmom stać się lean

400+ transformacji

150+ w produkcji oraz 250+
w usługach

500+ Klientów

Na całym świecie – Polska, Europa, Chiny, Indie, Filipiny, …

Leanpassion sp. z o. o.
+48 22 435 79 40
[email protected]
Komitetu Obrony Robotników 48
02 – 146 Warszawa

Kontakt
Tomasz Kielek
[email protected]
+48 519 400 319

NIP: 521 359 58 82  REGON: 142843263  KRS: 0000379846

2021 © Leanpassion Sp. z o.o.

Porozmawiajmy o programie
Nasz Doradca umówi się z Tobą na rozmowę.

Otrzymaj wycenę indywidualną​

Radek Drzewiecki

Radek Drzewiecki

Członek zarządu,
założyciel Leanpassion

Twórca Strategii Lean, która odchodzi od stereotypowego postrzegania Lean jako narzędzi i projektów wdrożeniowych, kładąc nacisk na transformację opartą na ciągłym doskonaleniu procesów i zaangażowaniu ludzi. Strategia Lean zakłada trwałą zmianę w pięciu krokach, której efektem jest ciągłe doskonalenie procesów poprzez zaangażowanie wszystkich pracowników (zgodnie ze swoją rolą) w identyfikację i eliminację marnotrawstw Absolwent MBA, The Polish Open University, Politechniki Wrocławskiej oraz renomowanych Shingijutsu oraz Porsche Akademie Stuttgart.

Maciej Molczyk

Maciej Molczyk

Partner,
Członek Zarządu Leanpassion

Mimo ponad dziesięciu lat spędzonych w Leanpassion nie przestaje fascynować go, jak bardzo wraz z biegiem transformacji zmieniają się zarówno organizacje jak i ludzie biorący w nich udział. Docenia możliwość uczestniczenia w transformacjach i wspierania firm w osiąganiu celów biznesowych dzięki Strategii Lean, która trwale angażuje wszystkich pracowników w identyfikację i eliminację marnotrawstw. Od 2009 roku związany z Leanpassion, Przeprowadził już ponad 30 zakończonych sukcesem transformacji, kładąc nacisk na trwałą zmianę postaw i zachowań.

Tymoteusz Myśliwiec

Tymoteusz Myśliwiec

Transformation Manager

Znany jest z analitycznego umysłu; w życiu zawodowym i prywatnym bliska jest mu zasada: „Mówię to, co myślę – robię to, co mówię. Fakty zamiast opinii.” Klienci, z którymi współpracuje najczęściej utożsamiają jego postawę z inną wartością LP: „Inspiruję empatią, entuzjazmem i zaangażowaniem”. Od 2015 roku związany z Leanpassion. Swoją wiedzą i doświadczeniem wspiera w transformacjach takich klientów jak Infosys, Carrefour, Wavin, Stock, Amway, a jego działania przyniosły ponad 20% wzrostu i marży w niespełna rok.

Grażyna Potwora

Grażyna Potwora

Transformation Manager

Ukończyła Psychologię na Uniwersytecie Śląskim, Jest konsultantem Lean Management. Od prawie 22 lat pracuje jako Project Manager i Senior Expert w transformacjach procesów produkcyjnych i usługowych. Lubi także trenować i przygotowywać nowe produkty treningowe. Specjalizuje się w narzędziach Lean i w miękkich elementach transformacji Lean.

Katarzyna Mickiewicz

Katarzyna Mickiewicz

Partner & Head of Delivery

Kasia specjalizuje się w budowaniu efektywnych struktur organizacyjnych wspierających optymalizację procesów w firmach usługowych. Jako długoletni trener prowadzi szkolenia z zakresu praktycznych i prawnych uwarunkowań transportu kontenerów na morzu oraz obsługi klienta – budowanie relacji, radzenie sobie z emocjami innych, standardy obsługi. Przez 20 lat była związana z branżą transportu morskiego kontenerowego i intermodalnego pomagając swoim klientom stworzyć optymalne procesy przepływu transportu.

Klaus Lyck Petersen

Klaus Lyck Petersen

Subject Matter Expert

Jest zapalonym pasjonatem Lean, który od ponad 20 lat wspomaga organizację w przeprowadzeniu transformacji strategicznych. Na co dzień inspiruje organizację do ciągłego kwestionowania status quo. Jego motto to „każdego dnia uczysz się czegoś nowego”. W swojej pracy koncentruje się na rozwijaniu silnych Liderów i przeprowadzaniu pracowników przez ciężki proces zmian, pozwala mu to na realizację skutecznych transformacji wraz z widocznymi wynikami w P&L. W 2010 roku prowadzona transformacja przez Klausa w firmie Solar, została uznan za najlepszy program Lean w Danii.

Rekrutacja zakończona

Kolejna edycja w listopadzie 2020 r. Zostaw kontakt, aby dowiedzieć się o starcie jako pierwszy.