Zostań Ekspertem Optymalizacji Procesów

Certyfikowany program rozwojowy online

Nauczysz się szybko i skutecznie zwiększać efektywność procesów.
Uzyskasz 2 certyfikaty i zdobędziesz bezkonkurencyjną przewagę na rynku.
Otrzymasz indywidualny feedback oraz możliwość interakcji na każdym etapie programu.

Pobierz broszurę informacyjną

Zostań Ekspertem Optymalizacji Procesów

Certyfikowany program rozwojowy online

Nauczysz się szybko i skutecznie zwiększać efektywność procesów.
Uzyskasz 2 certyfikaty i zdobędziesz bezkonkurencyjną przewagę na rynku.
Otrzymasz indywidualny feedback oraz możliwość interakcji na każdym etapie programu.

START PROGRAMU

wrzesień 2024

CZAS TRWANIA

10 miesięcy, online

CENA

EARLY BIRD 9 997 zł netto

START PROGRAMU

wrzesień 2024

CZAS TRWANIA

10 miesięcy, online

CENA

EARLY BIRD 9 997 zł netto

O naszym programie

Lean Green Belt® Online to trwający 10 miesięcy certyfikowany program rozwojowy, podczas którego nauczysz się jak profesjonalnie przeprowadzić transformację Lean 3D (Diagnoza, Dopasowanie, Doskonalenie). Wspólnie z ekspertami Leanpassion przejdziesz przez fazy kompleksowej Diagnozy wybranego procesu, Dopasowania zasobów i struktury organizacyjnej oraz Doskonalenia i utrzymania zmian. Nauczysz się jak w praktyce:

 • Zwiększać efektywność procesów o min. 20% w 4-6 miesięcy
 • Przeprowadzać kompleksową diagnozę stanu obecnego
 • Dopasowywać zasoby, strukturę organizacyjną oraz skracać czas trwania procesów
 • Metodycznie rozwiązywać problemy w zespołach lokalnych i zdalnych
 • Powiązać efekty transformacji z rachunkiem zysków i strat

6 modułów merytorycznych
+ zadania praktyczne

48 godzin dodatkowych
materiałów narzędziowych

12 lekcji LIVE
z naszymi instruktorami

10 miesięcy intensywnej
nauki z najlepszymi

2 certyfikaty
Ekspert Optymalizacji Procesów
oraz Lean Green Belt®

Dostęp do platformy rozwojowej
Youniversity

Zakres merytoryczny

 • Moduł projektowy, pozwalający na rozpoczęcie działań w celu usprawnienia procesu i zdobycia certyfikatu Lean GreenBelt ®
 • Zrozumienie przebiegu programu rozwojowego LGB
 • Praktyczne wskazówki dotyczące następnych kroków
 • Wytyczne do wyboru procesu, który zapewni możliwości nauki metody w życiu realnym oraz da potencjał na wygenerowanie oszczędności
 • Dobór zespołu – charakterystyka członków zespołu, którzy wraz z liderem będą wytrwale dążyli do sukcesu
 • Budowanie harmonogramu prac projektowych
 • Kontrakt 5R dla zespołu projektowego


Zdobyte kompetencje:

 • Umiejętność budowania zespołu w oparciu o 5R – Kierunek, Ramy, Role, Reguły Relacje
 • Zrozumienie roli lidera w budowaniu efektywnych i zaangażowanych zespołów


Zadanie praktyczne:

 • Wypełnienie Karty Inicjatywy
 • Wybór procesu do usprawnienia
 • Dobór zespołu oraz 5R dla zespołu projektowego
 • Świadomość roli lidera w organizacji i ciągłym doskonaleniu
 • Empatia zamiast Ego:
  Autodiagnoza postawy, kompetencji oraz umiejętności
 • 5 elementów Strategii Lean
 • Wartość dodana,
  marnotrawstwo oczywiste oraz marnotrawstwo ukryte
 • Uprawomocnienie do identyfikowania i eliminacji marnotrawstwa
 • 9 typów marnotrawstwa
 • Nauka kwestionowania Status Quo
 • Jak angażować pracowników w codzienną identyfikację marnotrawstw oraz poszukiwanie rozwiązań problemów?
 • One Step Ahead – rekonesans przed analizą
 • Jak wybrać proces do usprawnień


ZDOBYTE KOMPETENCJE:

Umiejętność identyfikacji marnotrawstwa oraz wartości dodanej w procesie
Umiejętność wykorzystania podstawowych narzędzi analizy przerwań w procesie

ZADANIE DOMOWE: PRAKTYCZNE
Identyfikacja najczęściej występujących marnotrawstw w organizacji

 • Lean 3D – diagnoza, dopasowanie, doskonalenie
 • Jak określić potencjał do wzrostu efektywności kosztowej organizacji?
 • Budowanie konsensusu z zespołem
 • Mapowanie procesu:
  Identyfikacja portfolio procesów / matryca rodziny produktów,
  SIPOC, VSM / Makigami


Zdobyte kompetencje:

 • Umiejętność identyfikowania obszaru z potencjałem do wzrostu efektywności
 • Umiejętność dopasowania rodzaju mapowania do specyfiki branży


Zadanie praktyczne: 

 • Stworzenie mapy wybranego procesu
 • Szczegółowa analiza efektywności i jakości procesów i zespołów
 • Audyt pracy standaryzowanej (SWCS/SWS)
 • Ocena efektywności wykorzystania zasobów ludzkich – MOS/ODIL
 • Analiza przerwań
 • Narzędzia wykorzystywane w trakcie diagnozy:
 • Analiza Cycle Time vs. Takt Time


ZDOBYTE KOMPETENCJE:

Umiejętność wyliczania potencjału do wzrostu efektywności procesu i zespołu
Umiejętność doboru narzędzi analitycznych do specyfiki branży

ZADANIE DOMOWE: PRAKTYCZNE
Przeprowadzenie kompleksowej diagnozy stanu obecnego na wybranym procesie z wykorzystaniem wybranych narzędzi analitycznych

 • Metodologiczne podejście do rozwiązywania problemów
 • Schemat FPR – Fakty, Przyczyny, Rozwiązania
 • Metodyka moderowania zespołów rozwiązywania problemów
 • Projektowanie stanu przyszłego
 • Eksperymenty PDCA
 • Narzędzia Problem Solving:
  5W+1H, 5x Dlaczego, Diagram Ishikawy, FTA, Burza mózgów, PVA
 • Problem Solving w zdalnych zespołach
 • Lean Action Workout


ZDOBYTE KOMPETENCJE:

Umiejętność moderowania sesji „Problem Solving”
Umiejętność projektowania stanu przyszłego i przeprowadzania eksperymentów zgodnie z cyklem PDCA (Plan-Do-Check-Act)

ZADANIE DOMOWE: PRAKTYCZNE
Zaprojektowanie stanu przyszłego wraz z eksperymentami w oparciu o pełen cykl Problem Solving

 • Geneza zmian organizacyjnych
 • Emocje towarzyszące zmianie
 • Ja w zmianie Organizacja w zmianie
 • Zespół w zmianie
 • Etapy procesu zmiany (wyparcie, opór, próby, akceptacja)
 • Etapy formowania zespołu
 • Zarządzanie konfliktem
 • Sposoby wyrażania oporu – reakcja na stres
 • Mapa kluczowych interesariuszy


ZDOBYTE KOMPETENCJE:

Świadomość złożoności procesu i dynamiki zmian organizacyjnych: kontekst racjonalny, emocjonalny i relacyjny
Rozwój umiejętności i warsztatu pracy w zakresie efektywnego
i skutecznego przeprowadzania zmian w organizacji

ZADANIE DOMOWE: PRAKTYCZNE
Przeprowadzenie analizy kluczowych Interesariuszy oraz planu przeprowadzenia ich przez zmianę

 • Czynniki wpływające na satysfakcję i zaangażowanie
 • Top 10 oczekiwań pracowników względem lidera 2023
 • Spotkania Boardmeeting’s jako element pracy Lidera (stacjonarnie i zdalnie)
 • Performance Management System – zarządzanie wynikami pracy
 • Cykl cel – wynik – kaizen


ZDOBYTE KOMPETENCJE:
Świadomość oczekiwań pracowników względem pracodawcy oraz bezpośredniego przełożonego
Zdolność do zaprojektowania i uruchomienia systemu zarządzania efektywnością pracy
Wypracowanie własnego stylu pracy lidera

ZADANIE DOMOWE: PRAKTYCZNE
Przygotowanie prezentacji do certyfikacji wraz z tablicą do boardmeetingów zawierającą cykl PDCA

Przykładowe materiały - demo

Odblokuj wszystkie materiały wideo

Odblokuj wszystkie materiały wideo

Zdobędziesz wiedzę od Ekspertów oraz Praktyków Lean

Certyfikat, który potwierdzi Twoje kompetencje:

Ekspert Optymalizacji Procesów

Certyfikat Lean Green Belt®

Warunki certyfikacji

100%

Uczestnictwo oraz realizacja zadań wraz z feedbackiem indywidualnym.

50 000 PLN

Wygenerowanie oszczędności min. 50.000 zł na / rok

85 punktów

Zdanie egzaminu teoretycznego min. 85 / 100 punktów

Eksperyment w cyklu PDCA

W pełni przeprowadzony
i zakończony eksperyment

Indywidualne
konsultacje online

Podczas trwania programu zapewniamy specjalną opiekę trenera Leanpassion, który przeprowadzi Cię przez cały proces certyfikacji Lean Green Belt.

Średnie oszczędności na uczestnika Lean Green Belt:

0 PLN

Opinie o programie

Zaufali nam:

Cena programu:

EARLY BIRD 9 997 zł netto

Wypełnienie formularza nie jest jednoznaczne z przystąpieniem do programu. Skontaktujemy się z Tobą i wspólnie określimy, czy ten program jest dla Ciebie.

ONE PAGER DLA PRZEŁOŻONEGO

Pobierz przygotowany przez nas dokument, który możesz przesłać do swojego szefa.

Najczęściej zadawane pytania

Dla osób, które chcą nauczyć się Lean w praktyce, tak by móc przeprowadzać własne, nieimprowizowane transformacje Lean 3D (Diagnoza, Dopasowanie, Doskonalenie). W efekcie uczestnicy programu zdobędą praktyczne umiejętności zwiększania efektywności procesów skutecznie i szybciej od konkurencji.

Program jest prowadzony w 100% online, trwa 10 miesięcy i składa się z 6 merytorycznych modułów. Struktura nauki poszczególnych modułów składa się z 3 etapów:

 1. Dwuipółgodzinna sesja live z trenerem Leanpassion na otwarcie każdego modułu
 2. Praca z materiałem merytorycznym, wykonanie zadania domowego oraz ocena zadania domowego – ok. 2 tygodnie
 3. Dwugodzinna sesja live z trenerem Leanpassion w celu omówienia prac domowych i zamknięcia modułu

Sesje live będą odbywały się w grupach branżowych. Wszystkie sesje live będą nagrywane i udostępniane na platformie.

W czasie trwania programu uczestnicy przeprowadzają transformację LEAN 3D, przechodząc z instruktorami przez fazy kompleksowej Diagnozy wybranego procesu, Dopasowania zasobów i struktury organizacyjnej oraz Doskonalenia i utrzymania zmian.

Nauczysz się w praktyce jak:

 • Zwiększać efektywność procesów o min. 20% w 4-6 miesięcy
 • Przeprowadzać kompleksową diagnozę stanu obecnego
 • Dopasowywać zasoby, strukturę organizacyjną oraz skracać czas trwania procesów
 • Organizować warsztaty Lean Action Workout, w którym zaimplementujecie nawet 100 zmian w 5 dni
 • Metodycznie rozwiązywać problemy w zespołach lokalnych i zdalnych
 • Powiązać efekty transformacji z rachunkiem zysków i strat

Praktyczne umiejętności przeprowadzania szybkich i skutecznych transformacji, podnoszących efektywność procesów o min. 20% w ciągu 4-6 miesięcy.

Lean Green Belt® to zastrzeżony znak towarowy, a certyfikat ukończenia programu Lean Green Belt® wydawany może być wyłącznie przez Leanpassion.

Warunki otrzymania certyfikatu:

 • 100% frekwencja oraz realizacja zadań domowych sprawdzanych przez trenerów wraz z feedbackiem indywidualny
 • Wygenerowanie oszczędności min. 50.000 zł na / rok (potwierdzenie oszczędności przez członka zarządu)
 • Zdanie egzaminu teoretycznego na min. 85 / 100 punktów
 • W pełni przeprowadzony i zakończony eksperyment w cyklu PDCA

Tak. Nie potrzebujesz doświadczenia w Lean. Większość osób w Polsce jest uczona jedynie narzędzi i projektów wdrożeniowych. W naszym programie nauczysz się jak świadomie, w sposób ustrukturyzowany przeprowadzać Twoją firmę i pracowników przez zmianę, tak by stać się Lean a nie Lean wdrożyć.

Powinieneś natomiast posiadać 3-4 letnie doświadczenie w zarządzaniu zespołem lub/i zarządzaniu procesami czy też projektami.

Certyfikując się na Lean Green Belt przeprowadzasz fizyczną transformację, my pomagamy Ci zrealizować zadania domowe a Twoja firma zyskuje skutecznego leanowca oraz dodatkowo zarabia 50.000 PLN w skali roku. Tak więc program zwraca się ponad 12-krotnie. Dodatkowo nie będziecie musieli angażować firm doradczych by przeprowadzać podobne transformacje na pozostałych procesach.

Tak. Rozumiemy obecną sytuację na rynku, dlatego możesz dokonać płatności w czterech, nieoprocentowanych ratach. Jeżeli potrzebujesz jeszcze bardziej elastycznej formy finansowania, napisz do nas  [email protected]  i niczym się nie przejmuj.

Nie, ale zachęcamy do aplikowania, oczywiście świadomie, bo z większością aplikantów postaramy się dodatkowo porozmawiać, aby upewnić się, że kurs jest dla nich właściwym rozwiązaniem na tę chwilę i że mogą dodać wartość do tworzących się grup branżowych uczestników.

Tak. Chcemy zapewnić uczestnikom możliwość interakcji, oraz gwarancję indywidualnego feedbacku. W ramach wymiany praktyk, doświadczeń i koncentracji na specyficznych dla Twojego biznesu aspektach podzielimy Was dodatkowo na grupy branżowe.

Jesteśmy skuteczni

w rozwijaniu liderów, zespołów i organizacji

19 lat na rynku

Wymierne rezultaty w 4 perspektywach strategicznych: efektywność procesów, zaangażowanie pracowników, wzrost firmy, zdolność do adaptacji

Autorzy 5 kroków Strategii Lean

Poprzez synergię wiedzy, technologii i doświadczenia pomagamy firmom stać się lean

450+ transformacji

usługi, produkcja, logistyka, GBS/ SSC,…

1000+ Klientów

Na całym świecie – Polska, Europa, Chiny, Indie, Filipiny,…

Leanpassion sp. z o. o.
+48 22 435 79 40
[email protected]
Komitetu Obrony Robotników 48
02 – 146 Warszawa

Kontakt
Tomasz Kielek
[email protected]
+48 519 400 319

NIP: 521 359 58 82  REGON: 142843263  KRS: 0000379846

2024 © Leanpassion Sp. z o.o.

Porozmawiajmy o programie
Nasz Doradca umówi się z Tobą na rozmowę.

Інформація для громадян України.

Привіт!

Ви потрапили на сайт програми розвитку для лідерів та менеджерів. Ця програма проводиться польською мовою, тому для участі потрібне вільне володіння польською мовою на рівні С1.

Що таке Lean Green Belt® Online? Це 6-місячна сертифікована програма розвитку, під час якої Ви навчитеся професійно виконувати Lean 3D-трансформацію. Разом з експертами Leanpassion Ви пройдете етапи комплексної діагностики обраного Вами процесу, коригування ресурсів та організаційної структури, а також вдосконалення та підтримки впроваджених змін.
Якщо Ви вільно володієте польською мовою, запрошуємо Вас до долучення! В цілях ознайомлення з деталями та підтвердженням чи програма дійсно відповідає Вашим потребам, запрошуємо до контатку з нашим українським коллегою Павлом під номером +48 573 795 801, який допоможе відповісти на кожне питання яке б Ви вважали за доречним.

Слава Україні!

Aplikuj do programu
Dziękujemy za zainteresowanie programem. W celu rezerwacji miejsca, prosimy o podanie poniższych danych. Skontaktujemy się z Tobą w sprawie Twojego udziału w certyfikowanym programie Lean Green Belt oraz dalszych kroków. Rezerwacja miejsca NIE wiążę się z natychmiastowym potwierdzeniem uczestnictwa i obowiązkiem zapłaty.

Nasz doradca w ciągu najbliższych 48 godzin skontaktuje się z Tobą.
Radek Drzewiecki

Radek Drzewiecki

Członek zarządu,
założyciel Leanpassion

Twórca Strategii Lean, która odchodzi od stereotypowego postrzegania Lean jako narzędzi i projektów wdrożeniowych, kładąc nacisk na transformację opartą na ciągłym doskonaleniu procesów i zaangażowaniu ludzi. Strategia Lean zakłada trwałą zmianę w pięciu krokach, której efektem jest ciągłe doskonalenie procesów poprzez zaangażowanie wszystkich pracowników (zgodnie ze swoją rolą) w identyfikację i eliminację marnotrawstw Absolwent MBA, The Polish Open University, Politechniki Wrocławskiej oraz renomowanych Shingijutsu oraz Porsche Akademie Stuttgart.

Maciej Molczyk

Maciej Molczyk

Partner,
Członek Zarządu Leanpassion

Mimo ponad dziesięciu lat spędzonych w Leanpassion nie przestaje fascynować go, jak bardzo wraz z biegiem transformacji zmieniają się zarówno organizacje jak i ludzie biorący w nich udział. Docenia możliwość uczestniczenia w transformacjach i wspierania firm w osiąganiu celów biznesowych dzięki Strategii Lean, która trwale angażuje wszystkich pracowników w identyfikację i eliminację marnotrawstw.
Od 2009 roku związany z Leanpassion, Przeprowadził już ponad 50 zakończonych sukcesem transformacji, kładąc nacisk na trwałą zmianę postaw i zachowań.

Klaus Lyck Petersen

Klaus Lyck Petersen

Subject Matter Expert

Jest zapalonym pasjonatem Lean, który od ponad 20 lat wspomaga organizację w przeprowadzeniu transformacji strategicznych. Na co dzień inspiruje organizację do ciągłego kwestionowania status quo. Jego motto to „każdego dnia uczysz się czegoś nowego”. W swojej pracy koncentruje się na rozwijaniu silnych Liderów i przeprowadzaniu pracowników przez ciężki proces zmian, pozwala mu to na realizację skutecznych transformacji wraz z widocznymi wynikami w P&L. W 2010 roku prowadzona transformacja przez Klausa w firmie Solar, została uznan za najlepszy program Lean w Danii.

Grażyna Potwora

Grażyna Potwora

Transformation Manager

Ukończyła Psychologię na Uniwersytecie Śląskim, Jest konsultantem Lean Management. Od prawie 22 lat pracuje jako Project Manager i Senior Expert w transformacjach procesów produkcyjnych i usługowych. Lubi także trenować i przygotowywać nowe produkty treningowe. Specjalizuje się w narzędziach Lean i w miękkich elementach transformacji Lean.

Anna Tondel-Lipska

Anna Tondel-Lipska

Transformation Manager
w Leanpassion

Ania specjalizuje się w uzyskiwaniu Konsensusu związanego z efektywnością realizowanych procesów biznesowych oraz określaniem potencjału do jej zwiększenia. Wynika to z łączenia zdolności narzędziowych i analitycznych wraz z bardzo dobrą umiejętnością nawiązywania kontaktów z partnerami biznesowymi oraz współpracownikami. Jako trener biznesu Ania realizuje się w prowadzeniu warsztatów, podczas których może dzielić się nie tylko wiedzą teoretyczną, ale przede wszystkim swoim doświadczeniem i dobrymi praktykami z Gemba.
Agnieszka Kaczmarek-Kacprzak

Agnieszka Kaczmarek-Kacprzak

Delivery Team Leader
w Leanpassion

Agnieszka jest doświadczonym menedżerem transformacyjnych projektów realizowanych w zróżnicowanych, międzykulturowych i cross- funkcjonalnych zespołach. Realizuje się jako lider służebny, certyfikowany project manager, profesjonalny trener umiejętności miękkich i zarządzania projektami wykorzystujący w projektach podejścia: PRINCE, PMI, AgilePM, Lean i Problem Solving. Jest doświadczonym wykładowcą i trenerem zdalnych programów rozwojowych.

Rekrutacja zakończona

Kolejna edycja w listopadzie 2020 r. Zostaw kontakt, aby dowiedzieć się o starcie jako pierwszy.