Certyfikowany program rozwojowy online

Naucz się szybko i skutecznie zwiększać efektywność organizacji.

Certyfikowaliśmy już ponad 3000 ekspertów, nie zostawaj w tyle!

Zapewniamy podział na grupy branżowemożliwość interakcji oraz indywidualny feedback.

Rekrutacja zakończona!

 Kolejna edycja w listopadzie 2020 r. 

Program poprowadzą:

Radek Drzewiecki
Maciej Molczyk
Tymoteusz Myśliwiec
Grażyna Potwora
Katarzyna Mickiewicz
Klaus Lyck Petersen

O PROGRAMIE

Lean Green Belt to nie jest kolejny kurs. To trwający 4 miesiące bardzo intensywny, wymagający, certyfikowany program rozwojowy.

W czasie trwania programu uczestnicy przeprowadzają transformację LEAN 3D, przechodząc z instruktorami przez fazy kompleksowej Diagnozy wybranego procesu, Dopasowania zasobów i struktury organizacyjnej oraz Doskonalenia i utrzymania zmian.

4 MIESIĄCE INTENSYWNEJ NAUKI Z NAJLEPSZYMI

6 MODUŁÓW MERYTORYCZNYCH

+ zadania domowe

70 +

materiałów video

12 LEKCJI LIVE

z instruktorami

4 MIESIĄCE

intensywny certyfikowany program

GWARANCJA SATYSFAKCJI

możliwość rezygnacji po pierwszym module

PODZIAŁ NA GRUPY BRANŻOWE

możliwość interakcji i wymiany doświadczeń

WARUNKI CERTYFIKACJI

100%

uczestnictwo oraz realizacja zadań domowych sprawdzane przez trenerów wraz z feedbackiem indywidualnym.

50 000 PLN

wygenerowanie oszczędności min. 50.000 zł na / rok (potwierdzenie oszczędności przez członka zarządu).

85 pkt

zdanie egzaminu teoretycznego min. 85 / 100 punktów.

CO ZYSKASZ

Podczas 4 miesięcznego kursu przeprowadzisz transformację Lean 3D na wybranym procesie w twojej firmie – diagnoza, dopasowanie, doskonalenie. Dzięki temu zdobędziesz przewagę na rynku pracy.

NAUCZYSZ SIĘ W PRAKTYCE JAK:

 • Zwiększać efektywność procesów o min. 20% w 4-6 miesięcy
 • Przeprowadzać kompleksową diagnozę stanu obecnego
 • Dopasowywać zasoby, strukturę organizacyjną oraz skracać czas trwania procesów
 • Organizować warsztaty Lean Action Workout, w którym zaimplementujecie nawet 100 zmian w 5 dni
 • Metodycznie rozwiązywać problemy w zespołach lokalnych i zdalnych
 • Powiązać efekty transformacji z rachunkiem zysków i strat

PROGRAM POPROWADZĄ PRAKTYCY LEAN

Radosław Drzewiecki

Członek Zarządu, założyciel Leanpassion

Twórca Strategii Lean, która odchodzi od stereotypowego postrzegania Lean jako narzędzi i projektów wdrożeniowych, kładąc nacisk na transformację opartą na ciągłym doskonaleniu procesów i zaangażowaniu ludzi. Strategia Lean zakłada trwałą zmianę w pięciu krokach, której efektem jest ciągłe doskonalenie procesów poprzez zaangażowanie wszystkich pracowników (zgodnie ze swoją rolą) w identyfikację i eliminację marnotrawstw Absolwent MBA, The Polish Open University, Politechniki Wrocławskiej oraz renomowanych Shingijutsu oraz Porsche Akademie Stuttgart. 

Maciej Molczyk

Partner

Mimo ponad dziesięciu lat spędzonych w Leanpassion nie przestaje fascynować go, jak bardzo wraz z biegiem transformacji zmieniają się zarówno organizacje jak i ludzie biorący w nich udział. Docenia możliwość uczestniczenia w transformacjach i wspierania firm w osiąganiu celów biznesowych dzięki Strategii Lean, która trwale angażuje wszystkich pracowników w identyfikację i eliminację marnotrawstw. Od 2009 roku związany z Leanpassion. Przeprowadził już ponad 30 zakończonych sukcesem transformacji, kładąc nacisk na trwałą zmianę postaw i zachowań.

Tymoteusz Myśliwiec

Transformation Manager

Znany jest z analitycznego umysłu; w życiu zawodowym i prywatnym bliska jest mu zasada: „Mówię to, co myślę — robię to, co mówię. Fakty zamiast opinii.” Klienci, z którymi współpracuje najczęściej utożsamiają jego postawę z inną wartością LP: „Inspiruję empatią, entuzjazmem i zaangażowaniem”. Od 2015 roku związany z Leanpassion. Swoją wiedzą i doświadczeniem wspiera w transformacjach takich klientów jak Infosys, Carrefour, Wavin, Stock, Amway, a jego działania przyniosły ponad 20% wzrostu marży w niespełna rok.

Grażyna Potwora

Transformation Expert Partner

Absolwentka Psychologii i Nauk Politycznych Uniwersytetu Śląskiego oraz studiów podyplomowych z zarządzania na Uniwersytecie Ekonomicznym w Katowicach. Ze względu na wykształcenie Grażyna specjalizuje się w zagadnieniach związanych z miękkimi aspektami Lean takich jak: zarządzanie zmianą, komunikacja i budowanie zespołów. Jest jednym z najbardziej doświadczonych doradców Lean w Polsce. Od ponad 20 lat pracuje jako Project Manager i Transformation Expert w projektach optymalizacji procesów w firmach produkcyjnych i usługowych.

Katarzyna Mickiewicz

Associate Partner  

Kasia specjalizuje się w budowaniu efektywnych struktur organizacyjnych wspierających optymalizację procesów w firmach usługowych. Jako długoletni trener prowadzi szkolenia z zakresu praktycznych  i prawnych uwarunkowań transportu kontenerów na morzu oraz obsługi klienta – budowanie relacji, radzenie sobie z emocjami innych, standardy obsługi. Przez 20 lat była związana z branżą transportu morskiego kontenerowego i intermodalnego pomagając swoim klientom stworzyć optymalne procesy przepływu towarów. 

Klaus Lyck Petersen

Subject Matter Expert

Jest zapalonym pasjonatem Lean, który od ponad 20 lat wspomaga organizację w przeprowadzeniu transformacji strategicznych. Na co dzień inspiruje organizację do ciągłego kwestionowania status quo. Jego motto to „każdego dnia uczysz się czegoś nowego”. W swojej pracy koncentruje się na rozwijaniu silnych Liderów i przeprowadzaniu pracowników przez ciężki proces zmian, pozwala mu to na realizację skutecznych transformacji wraz z widocznymi wynikami w P&L. W 2010 roku prowadzona transformacja przez Klausa w firmie Solar, została uznana za najlepszy program Lean w Danii.

OPINIE

ZAUFALI NAM

MATERIAŁY DEMO

ZAKRES MERYTORYCZNY

Moduł I
Lean Basic

 • Świadomość roli pracowników i liderów w ciągłym doskonaleniu procesów
 • Lean vs. Narzędzia lean vs. Kultura Lean vs. Strategia Lean
 • 5 elementów Strategii Lean
 • Wartość dodana, marnotrawstwo oczywiste oraz marnotrawstwo ukryte
 • Uprawomocnienie do identyfikowania i eliminacji marnotrawstwa
 • 9 typów marnotrawstwa
 • Nauka kwestionowania Status Quo
 • Jak angażować pracowników w codzienną identyfikację marnotrawstw oraz poszukiwanie rozwiązań problemów?

Zdobyte kompetencje:

 • Umiejętność identyfikacji marnotrawstwa oraz wartości dodanej w procesie
 • Umiejętność wykorzystania podstawowych narzędzi przepływu i stabilizacji procesu

Zadanie domowe: 

Identyfikacja najczęściej występujących marnotrawstw w organizacji

Moduł II
Diagnoza stanu obecnego

 • Lean 3D – diagnoza, dopasowanie, doskonalenie
 • Jak określić potencjał do wzrostu efektywności kosztowej organizacji?
 • Narzędzia wykorzystywane w trakcie diagnozy:
 • Identyfikacja portfolio procesów
 • 8 kroków Mapowania Strumienia Wartości
 • Analiza Cycle Time vs. Takt Time 
 • Audyt pracy standaryzowanej (SWCS/SWS)
 • Ocena efektywności wykorzystania zasobów ludzkich – MOS 
 • Span of Control – efektywność struktury organizacyjnej

Zdobyte kompetencje:

 • Umiejętność określenia potencjału do wzrostu efektywności organizacji
 • Zdolność do Identyfikacji wąskich gardeł mających wpływ na efektywność procesu

Zadanie domowe: 

Przeprowadzenie kompleksowej diagnozy stanu obecnego w organizacji z wykorzystaniem wybranych narzędzi analitycznych

Moduł III
Problem Solving oraz Future State

 • Metodologiczne podejście do rozwiązywania problemów
 • Schemat FPR – Fakty, Przyczyny, Rozwiązania
 • Narzędzia Problem Solving: 5W + 1H, 5x Dlaczego, Diagram Ishikawy, FTA, Burza mózgów, PVA
 • Metodyka moderowania zespołów rozwiązywania problemów
 • Projektowanie stanu przyszłego
 • Eksperymenty PDCA
 • Problem Solving w zdalnych zespołach
 • Lean Action Workout

Zdobyte kompetencje:

 • Umiejętność moderowania sesji ”Problem Solving”
 • Umiejętność projektowania stanu przyszłego i przeprowadzania eksperymentów zgodnie z cyklem PDCA

Zadanie domowe: 

Zaprojektowanie stanu przyszłego wraz z eksperymentami w oparciu o pełen cykl Problem Solving

Moduł IV
Zarządzanie zmianą

 • Geneza zmian organizacyjnych
 • Emocje towarzyszące zmianie
 • Ja w zmianie
 • Organizacja w zmianie
 • Zespół w zmianie
 • Etapy procesu zmiany (wyparcie, opór, próby, akceptacja)
 • Etapy formowania zespołu
 • Zarządzanie konfliktem
 • Sposoby wyrażania oporu – reakcja na stres
 • Mapa kluczowych interesariuszy
 • Matryca agentów zmiany oraz matryca ryzyk zmiany

Zdobyte kompetencje:

 • Świadomość złożoności procesu i dynamiki zmian organizacyjnych: kontekst racjonalny, emocjonalny i relacyjny
 • Rozwój umiejętności i warsztatu pracy w zakresie efektywnego i skutecznego wdrażania zmian w organizacji

Zadanie domowe: 

Przeprowadzenie analizy kluczowych Interesariuszy oraz planu przeprowadzenia ich przez zmianę

Moduł V
Leadership 734 – Świadome przywództwo

 • 5 patologii biznesowych
 • Hierarchia Liderów wg. Johna Maxwella
 • 3 największe problemy biznesowe firm
 • Różnica pomiędzy przywództwem a zarządzaniem
 • Rola TOP managementu w organizacji
 • Czynniki wpływające na satysfakcję i zaangażowanie
 • Top 10 oczekiwań pracowników względem lidera
 • Sens istnienia oraz poczucie przynależności
 • Rola liderów w organizacji
 • Jak przewodzić i zarządzać w kryzysie

Zdobyte kompetencje:

 • Umiejętność budowania efektywnego i angażującego środowiska pracy
 • Zdolność budowania sensu istnienia oraz poczucia przynależności w organizacji

Zadanie domowe: 

Przeprowadzenie autodiagnozy w zakresie 10 cech dobrego Lidera

Moduł VI
Leadership 734 – Wspólne cele, świadomość, zaangażowanie

 • 7 kroków kaskadowania i komunikacji strategii
 • 3 elementy zarządzania wizualnego
 • 4 etapy rozwoju ludzi i zespołów
 • Spotkania Boardmeeting’s jako element pracy Lidera
 • Performance Management System – zarządzanie wynikami pracy
 • Zarządzanie zespołem zdalnym
 • Cykl cel – wynik – kaizen
 • Cykl cel - wynik – problem
 • Model doskonalenia, model zarządzania

Zdobyte kompetencje:

 • Umiejętność kaskadowania celów strategicznych do poziomu indywidualnych KPI’s
 • Zdolność do zaprojektowania i uruchomienia systemu zarządzania efektywnością pracy

Zadanie domowe: 

Skaskadowanie celów strategicznych oraz zaprojektowanie systemu zarządzania efektywnością pracy

Ile to kosztuje?

3 999 zł netto

Przyjmowanie aplikacji zakończone! 
 
Kolejna edycja dopiero w listopadzie 2020 roku.

Najczęściej zadawane pytania:

Dla osób, które chcą nauczyć się Lean w praktyce, tak by móc przeprowadzać własne, nieimprowizowane transformacje Lean 3D –  diagnoza, dopasowanie, doskonalenie. W efekcie uczestnicy programu zdobędą praktyczne umiejętności zwiększania efektywności procesów skutecznie i szybciej od konkurencji.

Program jest prowadzony w 100% online, trwa 4 miesiące i składa się z 6 merytorycznych modułów, start programu został zaplanowany na 18.05.2020. Struktura nauki poszczególnych modułów składa się z 3 etapów:

 Dwugodzinna sesja live z trenerem Leanpassion na otwarcie każdego modułu

 1. Praca z materiałem merytorycznym, wykonanie zadania domowego oraz ocena zadania domowego – ok. 2 tygodnie
 2. Dwugodzinna sesja live z trenerem Leanpassion w celu omówienia prac domowych i zamknięcia modułu

 

Sesje live będą odbywały się w grupach branżowych. Wszystkie sesje live będą nagrywane i udostępniane na platformie.

W czasie trwania programu uczestnicy przeprowadzają transformację LEAN 3D, przechodząc z instruktorami przez fazy kompleksowej Diagnozy wybranego procesu, Dopasowania zasobów i struktury organizacyjnej oraz Doskonalenia i utrzymania zmian.

Nauczysz się w praktyce jak:

 • Zwiększać efektywność procesów o min. 15% w 4-6 miesięcy
 • Przeprowadzać kompleksową diagnozę stanu obecnego
 • Dopasowywać zasoby, strukturę organizacyjną oraz skracać czas trwania procesów
 • Organizować warsztaty Lean Action Workout, w którym zaimplementujecie nawet 100 zmian w 5 dni
 • Metodycznie rozwiązywać problemy w zespołach lokalnych i zdalnych
 • Powiązać efekty transformacji z rachunkiem zysków i strat

 

Program składa się z 6 modułów, które dokładnie opisaliśmy na tej stronie.

Praktyczne umiejętności przeprowadzania szybkich i skutecznych transformacji, podnoszących efektywność procesów o min. 15% w ciągu 4-6 miesięcy

Warunki otrzymania certyfikatu:

 • 100% frekwencja oraz realizacja zadań domowych sprawdzanych przez trenerów wraz z feedbackiem indywidualny
 • Wygenerowanie oszczędności min. 50.000 zł na / rok (potwierdzenie oszczędności przez członka zarządu)
 • Zdanie egzaminu teoretycznego na min. 85 / 100 punktów

Tak. Nie potrzebujesz doświadczenia w Lean. Większość osób w Polsce jest uczona jedynie narzędzi i projektów wdrożeniowych. W naszym programie nauczysz się jak świadomie, w sposób ustrukturyzowany przeprowadzać Twoją firmę i pracowników przez zmianę, tak by stać się Lean a nie Lean wdrożyć.

 Powinieneś natomiast posiadać 3-4 letnie doświadczenie w zarządzaniu zespołem lub/i zarządzaniu procesami czy też projektami.

Certyfikując się na Lean Green Belt przeprowadzasz fizyczną transformację, my pomagamy Ci zrealizować zadania domowe a Twoja firma zyskuje skutecznego leanowca oraz dodatkowo zarabia 50.000 PLN w skali roku. Tak więc program zwraca się ponad 12-krotnie. Dodatkowo nie będziecie musieli angażować firm doradczych by przeprowadzać podobne transformacje na pozostałych procesach.

 Tutaj możecie pobrać sobie ulotkę z dokładnym opisem kursu Lean Green Belt, być może przyda Wam się w procesie pozyskiwania finansowania na ten kurs wewnątrz waszej firmy.

Tak. Rozumiemy obecną sytuację na rynku, dlatego możesz dokonać płatności w czterech, nieoprocentowanych ratach. Jeżeli potrzebujesz jeszcze bardziej elastycznej formy finansowania, napisz do nas k.pihan@leanpassion.pl i niczym się nie przejmuj.

Nie, ale bez aplikacji przed 17.04.2020 nie jesteśmy w stanie zagwarantować Ci miejsca po obniżonej cenie, dlatego zachęcamy do aplikowania, oczywiście świadomie, bo z większością aplikantów postaramy się dodatkowo porozmawiać, aby upewnić się, że kurs jest dla nich właściwym rozwiązaniem na tę chwilę i że mogą dodać wartość do tworzących się grup branżowych uczestników.

Tak. Chcemy zapewnić uczestnikom możliwość interakcji, oraz gwarancję indywidualnego feedbacku. W ramach wymiany praktyk, doświadczeń i koncentracji na specyficznych dla Twojego biznesu aspektach podzielimy Was dodatkowo na grupy branżowe. 

Jeśli macie jakiekolwiek dodatkowe pytania, piszcie do nas śmiało – po prostu odpowiedzcie na tego emaila. Staramy się odpisywać natychmiast na wszystkie otrzymane wiadomości, tak abyście mogli podjąć właściwą decyzję przed upływem terminu promocji cenowej, czyli przed północą 17 kwietnia.

O LEANPASSION

...bo Lean nie da się wdrożyć
Poprzez synergię wiedzy, doświadczenia i technologii pomagamy firmom stać się lean eliminując 5 patologii biznesowych

15 LAT NA RYNKU

W tym roku obchodzimy 15 - lecie istnienia

450+ KLIENTÓW

na całym świecie – Polska, Europa, Chiny, Indie, Filipiny, ...

350+ TRANSFORMACJI

150 + w produkcji oraz 200 + w usługach

AUTORZY 5 KROKÓW STRATEGII LEAN

Poprzez synergię wiedzy, technologii i doświadczenia pomagamy firmom stać się lean

Leanpassion sp. z o. o.

Komitetu Obrony Robotników 48
02 – 146 Warszawa
NIP 521 359 58 82
Regon: 142843263
KRS: 0000379846

Polityka prywatności